Polish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency
-
14.02.2020

Pracownia WWAA przyłączyła się do międzynarodowej inicjatywy Architects Declare, zapoczątkowanej w Wielkiej Brytanii jako odpowiedź na wprowadzony tam klimatyczny stan wyjątkowy. Kampania ma na celu zachęcanie architektów do krytycznego, jak i autokrytycznego spojrzenia na tworzone projekty architektoniczne i urbanistyczne oraz do myślenia o nich jako elementach ekosystemu planety.

Jako architekci i obserwatorzy zmian zachodzących w klimacie Polski i całej planety, widzimy konieczność stosowania rozwiązań budujących trwałą i zorientowaną na przyszłość relację człowieka z przyrodą. Chcemy dążyć do sukcesywnego wprowadzania zmian w naszych projektach oraz propagować szerokie spojrzenie na związek architektury z naturą.

architectsdeclare.pl