THE IDEA

The harmonious combination of stories about the creative potential of Poles as one of the most treasured development resources of Poland. Stories about innovative solutions found in different regions of the country, with the concept of responsible development, territorially equilibrated and socially sensitive. Polish contribution to the global debate of EXPO 2020.

THE REALISATION

The pavilion with its structural variety of elements, forming a harmonious completeness. A representation of Poland’s regional diversity. The clear additiveness of the exterior shell of the construction, made from immediately recognisable “blocks” – seperate in terms of materials, united as one.

EKSPOZYCJA

Konstrukcja Pawilonu umożliwi regionom opcjonalne wpisanie się w ekspozycję stałą poprzez rozwinięcie jednego lub kilku z prezentowanych modułów tematycznych. Modułowa, przesuwna ściana dzieląca obie przestrzenie będzie mogła zostać dowolnie zaaranżowana, tak aby wykreować jedno lub więcej przejść w logicznym z punktu widzenia narracji miejscu tworząc w oczach zwiedzającego jedną, zintegrowaną przestrzeń ekspozycyjną.

DRUGIE ŻYCIE

Proponowana koncepcja Pawilonu umożliwia ponowne wykorzystanie elementów budynku. Wszystkie z szesnastu części Pawilonu zostaną po EXPO 2020 zmontowane w każdym z regionów jako niezależne konstrukcje gotowe przyjąć nowe funkcje, np. wyznaczoną zgodnie z Regionalną Inteligentną Specjalizacją odpowiadającą na lokalny kontekst i potrzeby. Możliwość stworzenia Regionalnych Centrów Zrównoważonego Rozwoju z elementów polskiego Pawilonu, bezpośrednio wpisuje się w idee sustainability i mobility.