Fort Mokotów

Koncepcja urbanistyczna i architektoniczno-funkcjonalna: 2015– 2017 r.

Realizacja: 2017 – 2022

Inwestor: White Stone Development Sp. z o.o.

Lokalizacja: Mokotów, Warszawa

Zespół WWAA: Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Krzysztof Mazanek, Dorota Wilczyńska, Grzegorz Makarewicz

Zdjęcia: Daniel Chrobak

Nagrody: Nagroda SARP 2023 w kategorii Architektura w Przestrzeni Dziedzictwa

Fort Mokotów, pierwotnie pełniący funkcję elementu carskich fortyfikacji, a następnie stacji nadawczej Polskiego Radia i częściowo tajnych
Zakładów Radiowo-Telewizyjnych “ZARAT”, jeszcze
kilkanaście lat temu były zaniedbanym i zapomnianym miejscem. Początkowo przeznaczone do wyburzenia zabudowania wojskowe i postindustrialne, na miejscu których miał stanąć budynek o funkcji biurowej,
dzięki działaniom nowego inwestora zostały poddane modernizacji i rewitalizacji.

Przygotowana przez WWAA koncepcja urbanistyczna
i architektoniczno – funkcjonalna, w tym scenariusz rewitalizacji terenu Fortu Mokotów, zakładała modernizację istniejących zabudowań oraz serię różnorodnych interwencji projektowych. W ramach
tej strategii, zabytkowe zabudowania zostały poddane remontom oraz adaptacji pod nowe funkcje: usługowe, handlowe, biurowe czy gastronomię.

Zmianie uległa również komunikacja na obszarze Fortów oraz infrastruktura drogowa. Całość procesu rewitalizacji skupiona była na maksymalnym wykorzystaniu tego co istniejące – budynków, chodników, dróg, zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu.

Projekt Fortu Mokotów to historia
o poszukiwaniu odpowiedzi na szereg pytań. Czy pozornie bezwartościowe, przeznaczone do wyburzenia obiekty potrafią zastąpić nowoczesny biurowiec klasy A? Czy najemcy przyjdą i wynajmą nie zawsze komfortowe przestrzenie biurowe?

Rezygnując z wysokonakładowej
i szeroko oddziałującej na środowisko inwestycji budowlanej, inwestor wybrał metodę rozproszonych interwencji architektonicznych, tym samym minimalizując oddziaływanie
na środowisko. Taki model realizacji miał też wyjątkowe znaczenie
dla zachowania dzikiej roślinności,
w tym starodrzewu na terenie Fortu.

Fort Mokotów, miejsce wyjątkowo istotne, z punktu widzenia historii Warszawy,
ale także polskiej radiotechniki, wróciło na mapę Warszawy i stało się wielofunkcyjnym lokalnym centrum, pełnym zieleni terenem usługowym. Koncepcja rewitalizacji całości powstała w 2017 roku, a jej realizacja trwa nieprzerwanie do dzisiaj.
2022 to rok w którym nastąpiło zamknięcie podstawowych etapów realizacji inwestycji.