Projekt badawczy dla Marki Mercedes z pogranicza architektury, sztuki i technologii. Głównym tematem projektu była mobilność i jakość życia w mieście.

Jak w kreatywny sposób zapewnić uszyty na miarę naszych potrzeb model życia w mieście?

Uważamy, że istnieje więcej niż jedno rozwiązanie dlatego o projekcie opowiedzieliśmy na przykładzie 5 indywidualnych historii, w których zaprezentowaliśmy nowe sposoby zamieszkiwania w oparciu o łatwy dostęp do mobilności w mieście.

Wyzwaniem projektowym był dla nas kontekst miasta i prognozy związane z jego rozwojem mówiące o dynamicznie postępującym rozprzestrzenianiu się terenów zurbanizowanych. Dlatego w projekcie zagęściliśmy miasto, zamiast rozbudowywać je na zewnątrz, zachęciliśmy do współdzielenia i korzystania z nowych form umożliwiających sprawną mobilność w mieście.

Interesowały nas poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych form zamieszkiwania w zastanych ramach przestrzennych, w  oparciu o idee dogęszczania istniejącej tkanki architektonicznej i współdzielenia na poziomie samochodu i domu.

Na potrzeby projektu zaprojektowaliśmy aplikację, która stworzyła użytkownikom możliwość indywidualnego odkrywania potencjału ukrytego w mieście i kreowania własnych modeli życia.