ROTUNDA DYNASY

Projekt architektoniczny: 2017 – 2019 r.

Realizacja: w trakcie

Inwestor: Marvipol Rotunda Dynasy Sp. z o.o.

Lokalizacja: ul. Oboźna 3/ 5, Warszawa Śródmieście

Zespół projektowy WWAA: Natalia Paszkowska, Marcin Mostafa, Krzysztof Mazanek, Michał Kielian, Małgorzata Kwiatkowska, Iga Spaltabaka-Rudnik, Ryszard Rychlicki, Aleksandra Herbik-Dworczak, Katarzyna Jarmołowska, Agnieszka Chmielewska, Marta Szadokierska, Małgorzata Wilczyńska

Wizualizacje:  Piotr Łabęda, RainVis

Rotunda Dynasy została wzniesiona ok. 1896 r. przy skrzyżowaniu ul. Dynasy z ul. Oboźną, w celu ekspozycji “Panoramy Tatr” autorstwa Stanisława Jankowskiego.
Z powodu malejącego zainteresowania wystawą, budynek na początku XX w. zmienił swoją funkcję, początkowo mieszcząc w swoim wnętrzu Teatr Żydowski, a następnie – warsztat samochodowy.
Po wysadzeniu budynku w 1944 r. ocalały jedynie ruiny dolnej części Rotund, które przetrwały do dziś.

Zdjęcie : Tygodnik Ilustrowany, 1896 r., nr 47

Planowana odbudowa Rotundy Dynasy zakłada przywrócenie  historycznego gabarytu obiektu, wraz z zachowaniem ocalałej części muru dawnego budynku. Po przebudowie Rotunda zmieni się w  budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym.

Podstawą bryły budynku pozostanie dwunastokąt, a dawny trójpodział elewacji Rotundy zostanie zaznaczony poprzez podkreślenie pionów elewacji podziałem ślusarki okiennej. Historyczne parametry budynku odzwierciedlą proporcje masywnych ram elewacyjnych i gzymsów. Dawny, namiotowy dach budynku pozostanie wyraźnie zaznaczony w bryle poprzez wycofanie dwóch ostatnich kondygnacji. Elewacja budynku i jej kolorystyka będą odwoływać się do obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie, jednocześnie pozostając neutralnym dopełnieniem zachowanych murów oryginalnej Rotundy.

Istotnym elementem bryły nowopowstającego budynku pozostanie część muru dawnej rotundy. Znajdujące się na nim wtórne przemurowania zostaną zdjęte, odsłaniając jego nierówną linię pozostałości historycznego muru. Poza ekspozycją muru, przewidziana została również instalacja przestrzenna zlokalizowana przy głównym wejściu do budynku, upamiętniająca obiekt Rotundy „Panoramy Tatr”.