W APARTMENTS

Lokalizacja ul. Siedmiogrodzka, Wola, Warszawa

Projekt: WWAA

Architekci: Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Iwona Borkowska, Michał Kielian, Krzysztof Mazanek, Małgorzata Kwiatkowska, Marta Szadokierska, Dorota Wilczyńska, Małgorzata Wilczyńska

Konstrukcja: Artur Kowalczyk, Michał Fabisiak, Piotr Ziółkowski

Inwestor: Marvipol W Apartments Sp. z o.o.

Projekt architektoniczny: 2017-2018 r.
Realizacja: 2018-2020 r.

Bryła budynku jest podzielona na 3 części zróżnicowane w skali i materiale elewacji. Jest to pretekst do poszukiwania innej, bardziej kameralnej skali, dla intensywnej śródmiejskiej zabudowy.
Także uskokowy sposób kształtowania rzutu ostatniej kondygnacji, zmienia profil budynku,
nadając mu mniej zwarty charakter.

Budynek w swoim charakterze odnosi się
do przemysłowej spuścizny Woli – jest to widoczne
w detalach przyziemia, loggii oraz tarasów wykończonych blachą falistą i profilami metalowymi.

Sercem całego założenia, łączącym wszystkie 3 części budynku,
jest centralnie zlokalizowany, zielony plac. Ten plac to swojego rodzaju „płuca” założenia – strefa odpoczynku z niskimi i wysokimi nasadzeniami zmieniająca się wraz z porami roku.
Otwarcia w zadaszeniu umożliwiają doświetlenie placu,
dając jednocześnie roślinności możliwość wybicia się powyżej.
Wyższe drzewa dzięki ażurowej ścianie będą widoczne
z ulicy Siedmiogrodzkiej.