Bary we Foyer Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

 

Projekt i realizacja: 2011

Inwestor: Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Lokalizacja: Plac Teatralny, Warszawa

Zespół: Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Boris Kudlička, Iwona Borkowska, Alicja Woźniak , Ewelina Mrozek

Fotografie: Jakub Certowicz

 

Projekt barów we foyer jest jedną z serii interwencji we wnętrze Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Wszystkie powstałe koncepcje są ściśle związane z zastanym kontekstem. Zaprojektowane przez Bohdana Pniewskiego formy poddano reinterpretacji w innym materiale lub w innej funkcji i stanowią pomost pomiędzy nowo stworzonymi implantami a elementami istniejącymi. Osiowość budynku i wielokrotne wykorzystywanie we wnętrzu opery luster było głównym pretekstem dla form usytuowanych symetrycznie po obu stronach foyer barów. Ornamentyka mebli zaczerpnięto ze wzoru na posadzce, natomiast materiał nawiązuje do mosiężnych elementów, licznych we wnętrzu teatru.