RYTM na Kabatach

Projekt architektoniczny: 2020 – 2021 r.

Realizacja: w trakcie

Inwestor: ECHO Investment S.A.

Lokalizacja: Kabaty, Warszawa

Zespół WWAA: Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Krzysztof Mazanek, Michał Kielian, Katarzyna Kłaczek, Marta Kastelik, Katarina Kędrak, Stefan Kielman, Konrad Nizołek, Małgorzata Wilczyńska, Sylwia Polit, Małgorzata Kwiatkowska

Wizualizacje: MIMO STUDIO

Budynek mieszkalny RYTM zlokalizowany jest w sercu Kabat, tuż obok stacji metra.
Bryła obiektu została podzielona na 7 segmentów nadziemnych, o zróżnicowanym charakterze elewacyjnym, wydzielonych sześcioma pionami komunikacyjnymi. Główne wejścia do każdego
z pionów zlokalizowane są od strony północnej, a przy każdym z nich znajduje się wygodna rowerowania z miejscem na wózki dziecięce.
Uwolnienie kondygnacji parteru
ma na celu wizualne połączenie
oraz swobodne skomunikowanie istniejącego linearnego parku
z nowoprojektowaną zielenią,
która swoim charakterem będzie nawiązywać do Lasu Kabackiego.
W tak powstałej przestrzeni, łączącej naturę z miastem, zapewniono szereg funkcji mających na celu urozmaicenie życia mieszkańców i wzmocnienie więzi sąsiedzkich, w tym m. in. strefy wypoczynkowe, sportowe czy kino plenerowe. Na dachu zaprojektowano ogólnodostępny taras dla mieszkańców.