Szkoła dobrze zaprojektowana. Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych m.st. Warszawy

Opracowanie: 2019 – 2020 r.

Publikacja: 2021

Na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy

Zespół projektowy WWAA: Natalia Paszkowska, Agnieszka Kacprzak,
Ryszard Rychlicki,  Katarzyna Jarmołowska, Katarzyna Dominiak

Redakcja: dr Monika Wróbel

Współpraca: Stołeczne Biuro Edukacji, Burro Happold Polska,
Mikołaj Jarosz (Ecophon Saint-Gobain), Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
Biuro Edukacji, Zarząd Zieleni oraz Fundacja Szkoła z Klasą

“Szkoła dobrze zaprojektowana” to przewodnik architektoniczno-budowlany i narzędziownik,
który ułatwi projektowanie i realizację nowoczesnych szkół. Publikacja, pełna dobrych praktyk, zasad, wytyczając kierunki, ale zostawiając projektantom duże pole do kreatywności i szukania rozwiązań skierowana jest
do architektek i architektów, samorządów, specjalistek i specjalistów zaangażowanych w proces budowy szkoły
oraz dyrektorek i dyrektorów placówek oświatowych.

Przewodnik powstał na podstawie badań zespołu, obejmujących spotkania z dyrekcjami szkół,
Zarządem Zieleni, Biurem Edukacji,
projektantkami i projektantami zaangażowanymi w tematykę budynków oświatowych oraz fundacjami działającymi na rzecz oświaty, jak i warsztaty konfrontujące wypracowaną ideę szkół przyszłości.
W ramach badań przeanalizowane zostały
tzw. “szkoły tysiąclatki”, których na terenie Warszawy znajduje się ponad pięćdziesiąt.

Powstała dzięki licznym konsultacjom wizja
szkoły przyszłości opiera się na otwartości, wielofunkcyjności, elastyczności i trosce o ekologię. Szkoła przyszłości odpowiada na kontekst architektoniczno-społeczny lokalizacji,
w której się znajduje.

Szkoła otwarta – organizująca przestrzeń i funkcjonująca w ramach dzielnicy. Otwarta na lokalną społeczność, stanowiąca ważny dla niej punkt spotkań, debat, sportu i rekreacji, dostosowująca się do jej potrzeb, dzięki np. zlokalizowaniu w niej ogólnodostępnej biblioteki, terenów sportowych, harcówki.
Rozwiązania komunikacyjne w jej bezpośredniej bliskości powinny ułatwiać bezpieczne dotarcie do szkoły pieszo, rowerem lub na hulajnodze.

Budynek szkoły staje się dzięki temu ważny w przestrzeni publicznej i generuje wokół siebie nową jakość życia w mieście.

Szkoła wielofunkcyjna – spełniająca dzisiejsze potrzeby, pozwalająca na zmianę funkcji poszczególnych sal w zależności od pory dnia
czy aktualnych potrzeb społeczności szkolnej
i lokalnych mieszkańców. Dzięki temu sale lekcyjne
po zajęciach mogą stać się świetlicami, a stołówka
tak zlokalizowana i wyposażona, że działa przez cały dzień, jako miejsce jedzenia kanapek i spożywania obiadów, ale także odrabiania lekcji, popołudniowych
spotkań z rodzicami czy zebrań w sprawie
dyskusji nad miejscowym planem zagospodarowania.

Szkoła elastyczna – dostosowująca się do zmian demograficznych,
reform programu nauczania, klęsk żywiołowych czy sytuacji epidemicznej.
Sale lekcyjne mają mieć proporcje pozwalające na łatwą rekonfigurację znajdującego się w nich wyposażenia, a ich ściany mogą dawać możliwość łączenia
wybranych pomieszczeń.

Całą publikację znajdą Państwo w tym miejscu.