Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych m.st. Warszawy
-
14.01.2020

Na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy, WWAA we współpracy z zespołem Stołecznego Biura Edukacji oraz BuroHappold Engineering opracowuje standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w Warszawie.

Podczas badań nasz zespół odbył spotkania z dyrektorami szkół, projektantami zajmującymi się tematyką budynków oświatowych, Zarządem Zieleni oraz fundacjami działającymi na rzecz oświaty. W ramach projektu odbyły się również warsztaty, podczas których skonfrontowaliśmy wypracowaną ideę przyszłych szkół.

Na podstawie wyników licznych spotkań, konsultacji i badań aktualnie powstaje zbiór standardów, skonstruowany w formie zaleceń i wytycznych, wspierający realizację dobrych pod względem funkcjonalno-architektonicznym, ekonomicznych projektów szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w Warszawie.