PERUN

Projekt architektoniczny: 2020

Inwestor: Grochowska 301/305 sp. z o.o. sp.k.

Lokalizacja: ul. Grochowska, Warszawa

Zespół projektowy WWAA: Natalia Paszkowska, Marcin Mostafa, Mateusz Świętorzecki, Monika Mróz, Elżbieta Żuławska-Sobczyk, Katarzyna Buchholz, Łukasz Dąbrowski, Sabina Chmiel-Sutor

Wizualizacje:  Michał Dołbniak

Główną ambicją projektu na terenie dawnej fabryki Perun jest rewitalizacja terenu poprzemysłowego poprzez między innymi wprowadzenie nowych funkcji dających miejsce do życia, odpoczynku i pracy oraz wkomponowanie nowej zabudowy w substancję zabytkową.

Cały teren Fabryki Perun będzie ogólnodostępny i nieogrodzony, dzięki czemu każdy będzie mógł wejść do środka, skorzystać z usług, obejrzeć zabytkowe budynki oraz swobodnie przejść przez teren. Powstanie także ścieżka edukacyjna ukazująca historię tego miejsca.

Dodatkowo w ramach inwestycji towarzyszącej zrealizowany zostanie zielony skwer znajdujący się po zachodniej stronie, pomiędzy ulicami Grochowską a Stanisława Augusta.

Miastotwórczy projekt Perun stanowi zrównoważony miks funkcji mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni, wpływając pozytywnie na wielofunkcyjność obszarów zlokalizowanych wzdłuż ulicy Grochowskiej.