IDEA

Harmonijne połączenie opowieści o potencjale twórczym i kreatywności Polaków jako jednym z najcenniejszych zasobów rozwojowych Polski, innowacyjnych rozwiązaniach powstających w poszczególnych regionach z ideą odpowiedzialnego rozwoju – rozwoju zrównoważonego terytorialnie i wrażliwego społecznie – jako polskim wkładzie w globalną debatę podczas EXPO 2020.

REALIZACJA

Pawilon z wpisaną w jego strukturę różnorodnością elementów budujących harmonijną całość (reprezentacja zróżnicowania regionalnego Polski) i wyraźną addytywnością bryły obiektu stworzonego z czytelnych w elewacji „klocków” – choć odrębnych materiałowo i strukturalnie, tworzących razem harmonijną całość.

EKSPOZYCJA

Konstrukcja Pawilonu umożliwi regionom opcjonalne wpisanie się w ekspozycję stałą poprzez rozwinięcie jednego lub kilku z prezentowanych modułów tematycznych. Modułowa, przesuwna ściana dzieląca obie przestrzenie będzie mogła zostać dowolnie zaaranżowana, tak aby wykreować jedno lub więcej przejść w logicznym z punktu widzenia narracji miejscu tworząc w oczach zwiedzającego jedną, zintegrowaną przestrzeń ekspozycyjną.

DRUGIE ŻYCIE

Proponowana koncepcja Pawilonu umożliwia ponowne wykorzystanie elementów budynku. Wszystkie z szesnastu części Pawilonu zostaną po EXPO 2020 zmontowane w każdym z regionów jako niezależne konstrukcje gotowe przyjąć nowe funkcje, np. wyznaczoną zgodnie z Regionalną Inteligentną Specjalizacją odpowiadającą na lokalny kontekst i potrzeby. Możliwość stworzenia Regionalnych Centrów Zrównoważonego Rozwoju z elementów polskiego Pawilonu, bezpośrednio wpisuje się w idee sustainability i mobility.