MASTERPLAN SOHO FACTORY

Projekt: 2008 – 2017
Realizacja: 2008 – 2019
Powierzchnia całkowita: 144 821 m²
Powierzchnia użytkowa: 77 600 m²
Inwestor: SOHO Development S.A.
Lokalizacja: Kamionek, Praga Południe, Warszawa
Zespół projektowy WWAA: Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Iwona Borkowska, Iga Spaltabaka-Rudnik, Agnieszka Dąbek, Zofia Kurczych, Krzysztof Mazanek
Współpraca: Konkret Architekci

Przed przystąpieniem do prac projektowych zespół dokonał dogłębnej analizy architektonicznego, historycznego oraz tożsamościowego dziedzictwa dzielnicy Kamionek. Odwołanie się do handlowego, kulturalnego oraz industrialnego dziedzictwa dzielnicy jest głównym punktem odniesienia dla planowanych na terenie Soho Factory inwestycji.

Opracowując wytyczne funkcjonalno-programowe szczególny nacisk położono, aby przyszli mieszkańcy identyfikowali się z przestrzenią Soho nie tylko na poziomie miejsca zamieszkania, ale również by powstały miejsca pracy, spotkań, aktywności kulturalnej. W przygotowywanym projekcie uwzględniono zachowanie i ponowne wykorzystanie jak największej ilości budynków postindustrialnych, tworząc wewnętrzną “starówkę” – strefę dziedzictwa.

Nowo projektowane budynki czerpią z architektonicznej spuścizny Kamionka – industrialnej zabudowy ceglanej (cegła palona, cegła cementowa), ikonicznych realizacji modernizmu Warszawskiego (Dworzec Wschodni, osiedle tor, ks Orzeł). Każdy z budynków ma swój odrębny indywidualny charakter, bo wizja Soho od samego początku zakłada proces etapowania i ciągłego rozwoju projektu.