Koncert Chopinowski

Projekt i realizacja: 2010

Inwestor: Opera Narodowa

Lokalizacja: Opera Narodowa, Plac Teatralny, Warszawa

Zespół: Boris Kudlička, Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Iwona Borkowska

Scenografia galowego koncertu chopinowskiego to eteryczna muszla koncertowa stworzona z różnej długości sznurków rozmieszczonych na regularnej siatce w odstępach 90x90cm. Znaczący wpływ na koncepcję scenografii, wybór materiałów i gęstość siatki miała akustyka. Otoczenie orkiestry grającej na pustej scenie miało za zadanie w jak najmniejszym stopniu chłonąć dźwięk, jednocześnie tworząc tło dla muzyków obserwowanych zarówno przez widzów koncertu, jak i przez kamery telewizyjne.

Każdy z wiszących sznurków zakończony został pięcioma punktami rozmieszczonymi w różnych odstępach tak, aby stworzona przez nie powierzchnia zmieniała swoją głębokość. Obracające się na skutek ruchu powietrza małe cylindryczne elementy stworzyły dynamiczną i trwającą przez cały czas koncertu grę świateł, dając wrażenie rozgwieżdżonego nad głowami muzyków nieba.