Soho Factory: mieszkać, pracować, być
-
24.06.2015

“Soho: mieszkać, pracować, być” to albumowa publikacja poświęcona przeszłości i przyszłości Kamionka – poprzemysłowego fragmentu Warszawy. Książka przedstawia szerokie spektrum zjawisk składających się na przeszłą, obecną i przyszłą tożsamość dzielnicy – począwszy od średniowiecznego osadnictwa, przez bujny rozwój przemysłu w XIX i XX wieku, skończywszy na dzisiejszych planach rewitalizacji Pragi Południe. Publikacja stanowi również zapis działań animacyjnych i rewitalizacyjnych podejmowanych przez artystów, animatorów i  architektów skupionych wokół pracowni Projekt Praga podejmowanych na terenie niegdysiejszych zakładów PZO oraz dzisiejszym terenie Soho Factory. Ich kulminację stanowi przygotowany przez WWAA projekt przyszłego rozwoju kwartału Soho Factory – miejskiej przestrzeni dla codziennego życia w jego wszystkich aspektach.

“O tym, że [Kamionek] stanowi wyodrębniony tożsamościowo i kulturowo obszar miasta, wie dzisiaj niewielu mieszkańców. To tutaj, na terenie niegdysiejszego serca przemysłowego prawego brzegu Wisły w Warszawie, znajduje się zarówno park Skaryszewski – zdaniem wielu najpiękniejszy park w stolicy – jak i Stadion Narodowy. Dzisiaj Kamionek zamieszkuje relatywnie mało mieszkańców przy jednoczesnym bardzo dobrym stopniu rozbudowania infrastruktury w postaci szkół, przedszkoli i miejsc opieki zdrowotnej. Stwarza to wyjątkową sytuację, w której obszar ten dogęścić można budynkami i mieszkańcami, nie sprawiając tym samym, że przeciążony zostanie system całej dzielnicy. Chociaż nadal dość ciężko to sobie wyobrazić, spacerując dzisiaj po ulicy Mińskiej, a kilka lat temu wydawało się to absolutnie abstrakcyjne – w przyszłości przestrzeń ta może stać się jednym z lepszych miejsc do mieszkania w Warszawie.”

Soho Factory: mieszkać, pracować, być
Teksty: Rafał Bauer, Marcin Garbacki, Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Karolina Tunajek, Marta Wójcicka
Redakcja: Szymon Żydek
Projekt graficzny: Syfon Studio
Wydawca: Soho Factory
ISBN: 978-83-62787-00-5
Warszawa, 2014/2015

Fotografie albumu: Filip Tofil, Syfon Studio